Perkongsian spontan tanpa kreditFollow twitter saya @negaramerdeka

Saturday, May 15, 2010

Al-Waliullah Al-Rais ketika mengulas kitab Majma' Bayan fi Ulum Al-Quran karangan ulama silam.

Beliau selaku pentahkik kitab tersebut.

No comments: