Perkongsian spontan tanpa kreditFollow twitter saya @negaramerdeka

Wednesday, August 15, 2012

~HUKUM MENGHILANGKAN PENYAKIT-PENYAKIT HATI~

Menurut para ulama, penyakit hati termasuk dosa besar yang memerlukan taubat tersendiri. Penulis kitab Jauharah at-Tauhid menyatakan hal tersebut dalam syairnya,

"Perintahkanlah kepada kebaikan dan hindarilah adu domba, ghibah (mengumpat) dan semua sifat tercela seperti ujub, angkuh dan penyakit dengki, juga seperti riya' dan gemar berdebat".

Al-Bajuri, pensyarah Jauharah at-tauhid, mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh penulis dengan sifat-sifat tercela adalah semua sifat yang tercela yang dilarang oleh syariat. Hanya saja, penulis menyebut bebrapa sifat secara spesifik untuk memberi tekanan terhadap penyakit-penyakit hati tersebut. Adanya penyakit-penyakit tersebut di dalam penampilan yang baik ibarat pakaian yang bagus dipakaikan pada tubuh yang penuh dengan kotoran.

Dalam Hasyiyah-nya, Ibnu Abidin menyatakan bahawa hukum mengetahui sifat ikhlas, ujub, dengki, bangga diri adalah fardhu ain. Begitu juga halnya hukum mengetahui penyakit-penyakit hati yang lainnya seperti sombong, rakus, dendam, tamak, benci, bakhil, angkuh, khianat, menipu, kejam, panjang angan-angan dan lain-lainnya.

HUKUM MENGHILANGKAN SEMUA PENYAKIT HATI ADALAH FARDHU 'AIN. Dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengetahui batasan, penyebab, tanda-tanda dan cara-cara mengubatinya. Barangsiapa tidak mengetahui satu kejahatan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya.

Dalam buku Al-Hidayah Al-Ala 'Iyyah, Allaudin Mohd Khubaib Mohd Abidin menyatakan bahawa teks-teks dan pandangan para ulama saling memperkuatkan untuk mengharamkan dengki, menghina, berbuat jahat, angkuh, ujub, bangga diri, kemunafikan dan perbuatan-perbuatan hati yang tercela dan lain-lainnya. Telinga, mata dan hati akan dipertanggungjawabkan di akhirat atas perbuatan yang berada di bawah kasab (kehendak) manusia.

Sumber : Kitab Hakikat Tasauf
Pengarang : Syeikh Abdul Qadir Isa Terbitan : USIM

No comments: