Perkongsian spontan tanpa kreditFollow twitter saya @negaramerdeka

Sunday, June 20, 2021

Maksud Tasawuf

"...Tasawwuf itu menghembuskan jiwa yang dinamik, sanggup berhabis-habisan berkorban, memelihara dan mempertahankan akidah dan prinsip-prinsip Islam, beriman yang sempurna; sempurna dalam urusan hidup, kenal kepada rahsia dan hikmah hidup, menyeru dan memimpin kepada perikemanusiaan yang tinggi, suci dan kepada ketuhanan dengan penuh jujur dan amanah. Di samping itu bersungguh-sungguh tolong-menolong atas perkara taat dan taqwa. Pesan-berpesan, ingat beringat atas perkara hak dan sabar serta berlumba-lumba berbuat kebajikan. Tasawwuf itu adalah alam batin sebagai jiwa dan nyawa manakala alam zahir itu sebagai jasadnya". 
-
(Simposium Tasawuf & Tariqat; Dr. Buhanuddin Al-Helmi; m/s 13-14).

No comments: